..
Milí priatelia,

Zväčši mapu
Medzi turisticky najvyhľadávanejšie trasy okolia Štúrova patria najmä južné svahy Kováčovských kopcov, kde sa v katastri obce Chľaba nachádza turisticko -rekreačná oblas? Kováčov ( cca 13 km od Štúrova) . Kováčovské kopce sú jedinečnou prírodnou rezerváciou, ako geologická rarita majú andezitový podklad obklopený vápencovo – tufovými vyvrelinami. Z hľadiska flóry a fauny sú jediným matranským refúgiom teplomilného zoskupenia v našej vlasti. Velmi zaujímavý je sled stepných, lesostepných, skalných a lesných formácií. V rekreačnej oblasti je Hotel Panoráma s jedálňou a barom, výletná reštaurácia Modrá ryba. ( otvorená od 1.5.2018 ! ) Z terás oboch zariadení je jedinečne krásny výhľad na Dunaj. Z rekreačnej oblasti sa môžu robi? jednodenné výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Štúrovo známe termálnym kúpaliskom je vzdialené len 10 km. Do Maďarskej republiky vedie cez Dunaj most zo Štúrova do Ostrihomu. Ostrihom je známy svojou dominantou bazilikou, a bohatým kultúrnym životom. Od roku 2006 funguje v Ostrihome nový aquapark.