..
Chľaba - Štúrovo - Ostrihom - Višehrad

Chľaba je posledná obec na rozmedzí Ipľa a Dunaja, ktorá má unikátne zvláštnosti architektonické. Dedina je postavená na posledných výbežkoch tufových svahov Kováčovských kopcov, ktoré strmo spadajú do dediny. V týchto stvrdnutých tufových sprašoch sú vtesané súkromné vinohradnícke pivnice po jednej strane hlavnej ulice. Podľa letopisov, niektoré boli vytesané už pred tristo rokmi.
Z historických pamiatok Vás zaujme renesančný kostol zo 17.storočia s klasicistickými doplnkami z 19. storočia. V priestoroch Chľaby za Rimanov stála predsunutá pevnosť. Po stránke turistickej má obec klimaticky príjemnú teplú polohu, je tu možnosť kúpania v Dunaji, i bagroviskách ale aj v rekreačnom bazéne hotelu Panorama. Sú tu možnosti člnkovania po Dunaji, stanovania, i vodného lyžovania atď. Oblasť je známa rybolovom, svojimi lokalitami sumcov pri sútoku Ipľa a Dunaja. V Chľabe sa nachádzajú Potraviny „Jednota“, dve súkromné predajne, tri pohostinstvá. V rekreačnej oblasti je Hotel Panoráma s jedálňou a barom, výletná reštaurácia Modrá ryba. Z terás oboch zariadení je jedinečne krásny výhľad na Dunaj.